นักเรียนได้รับรางวัล “ระดับทอง” การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

โรงเรียนโนนจานวิทยา โดยผู้อำนวยการสมพร แข็งพิลา นำนักเรียนและคณะครู เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด และได้รับรางวัลระดับทอง โดยมีนักเรียนจำนวน 2 ทีมดังต่อไปนี้

1. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ป.1-ป.6 (ได้รับรางวัลระดับทอง)
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 1) ด.ญ.ปภัสรา ปาเส 2) ด.ช.ภานุพล เพิ่งบุญมา 3) ด.ช.ศุกลวัฒน์ เดชชัย
ครูผู้ฝึกสอน 1)นางอรอนงค์ จันทร์พิพัฒน์ 2)น.ส.สุภาวรรณ โพธิหล้า

2. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1–3(ได้รับรางวัลระดับทอง)
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 1) ด.ญ.พัชรมัย ไชยสงคราม 2)น.ส.ปานวาด แสนมี 3)ด.ญ.อาริษา จันทร์แจ้ง
ครูผู้ฝึกสอน 1)นายวีระเดช มูลจันทา 2)น.ส.พาวินี ช่อรักษ์