ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนโนนจานวิทยาได้กำหนดระเบียบการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้