ร่วมส่งแรงใจนักเรียนตัวแทนแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน “ระดับชาติ” ครั้งที่ 70

นักเรียนโรงเรียนโนนจานวิทยาได้รับโอกาสได้เป็นตัวแทนแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน "ระดับชาติ" ครั้งที่ 70 จากการแข่งขัน ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6


2. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3