ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สุพิชชา เพชรศรี ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม

โรงเรียนโนนจานวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สุพิชชา เพชรศรี ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท จากมูลนิธิคุณพุ่ม เนื่องจากศูนย์การศึกษาพิเศษได้รับการจัดสรรทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2565 จำนวน 130 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 650,000 บาท ให้กับผู้พิการหรือผู้มีความพิการรุนแรงในจังหวัดมหาสารคาม