o5. ข้อมูลการติดต่อ

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 48 หมู่ 7 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110

เบอร์โทรศัพท์

093 359 2936 (ผอ.สมพร แข็งพิลา)

080 752 9918 (ผู้ดูแลเว็บไซต์)

สื่อสังคมออนไลน์

สมุดโทรศัพท์บุคลากร

สถานที่ตั้งโดย GoogleMap