กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนโนนจานวิทยา ร่วมกับโรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน นำโดยผู้อำนวยการ สมพร แข็งพิลา จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีกิจกรรมการบวงสรวงถวายเครื่องสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมเข้าฐานผจญภัย และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อฝึกกำลังใจ และร่างกาย ให้เป็นตามที่หลักสูตรการศึกษาได้กำหนด และให้ผู้เรียนได้มีความพร้อม เป็นพลเมืองที่ดี และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/hEzVyUZxJZzxZJot6

วิดีทัศน์ประมวลภาพกิจกรรม: