ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน โนนจาน-ค่ายนุ่นเกมส์

ด้วยโรงเรียนโนนจานวิทยา และโรงเรียนค่ายนุ่นโนนแคน ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาร่างกาย และจิตใจของนักเรียนให้สมบูรณ์ เป็นการสร้างเกาะคุ้มกันภัยยาเสพติด และสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2565 และพิธีเปิดในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ สนามโรงเรียนโนนจานวิทยา

กำหนดการเบื้องต้น
– 9.00 พิธีเปิดการแข่งขัน
– 10.00 การแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาของแต่ละสี
– 10.30 การแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน
– 13.00 แข่งกีฬาผู้ปกครอง
– 15.00 มอบเหรียญรางวัล และพิธีปิดการแข่งขัน

*** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม