ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน โนนจาน-ค่ายนุ่นเกมส์

ด้วยโรงเรียนโนนจานวิทยา และโรงเรียนค่ายนุ่นโนนแคน ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาร่างกาย และจิตใจของนักเรียนให้สมบูรณ์ เป็นการสร้างเกาะคุ้มกันภัยยาเสพติด และสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2565 และพิธีเปิดในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ สนามโรงเรียนโนนจานวิทยา

กำหนดการเบื้องต้น
- 9.00 พิธีเปิดการแข่งขัน
- 10.00 การแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาของแต่ละสี
- 10.30 การแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน
- 13.00 แข่งกีฬาผู้ปกครอง
- 15.00 มอบเหรียญรางวัล และพิธีปิดการแข่งขัน

*** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม