โรงเรียนโนนจานวิทยา ขอขอบคุณ คุณเรวัตร ดีล้ำ, คุณนกน้อย รัตนบุรม และคุณยุธมา หมวดสิงห์

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2565 โรงเรียนโนนจานวิทยาได้รับบริจาค Smart TV ยี่ห้อ Samsung ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง จากคุณเรวัตร ดีล้ำ(ศิษย์เก่าโรงเรียนโนนจานวิทยา), คุณนกน้อย รัตนบุรม และคุณยุธมา หมวดสิงห์ เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอน และเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา ในนามโรงเรียนโนนจานวิทยา ขอบคุณผู้บริจาคมา ณ โอกาสนี้ ขอให้ท่านประสพแต่ความสุข ความเจริญ