ขอขอบคุณ คุณกุสุมา ทุมลา, คุณอรรถชัย และคุณบังอร คำอินทร์

โรงเรียนโนนจานวิทยา ขอขอบคุณ คุณกุสุมา ทุมลา, คุณอรรถชัย และคุณบังอร คำอินทร์ ให้การสนับสนุนกีฬาสีภายในโรงเรียนโนนจานวิทยา ด้วยอาหาร และเครื่องดื่ม แก่นักเรียนทุกคน ในนามโรงเรียนโนนจานวิทยา ขอบคุณผู้สนับสนุน ณ โอกาสนี้ ขอให้ท่านประสพแต่ความสุข ความเจริญ