นักเรียนได้รับรางวัล “ระดับทอง” การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

โรงเรียนโนนจานวิทยา

Read more

ร่วมส่งแรงใจนักเรียนตัวแทนแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน “ระดับชาติ” ครั้งที่ 70

นักเรียนโรงเรียนโนนจ

Read more

รายชื่อตัวแทนเข้าแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนโนนจานวิทยา

Read more