การประเมินความพึงพอใจการให้บริการเว็บไซต์โรงเรียนโนนจานวิทยา

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการเว็บไซต์โรงเรียนโนนจานวิทยา (njs.ac.th)

*แบบรายงานจะอัพเดทข้อมูลทุกๆ 15 นาที

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ njs.ac.th