รายชื่อตัวแทนเข้าแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนโนนจานวิทยา ขอเชิญชวนส่งกำลังแรงใจ ให้กับนักเรียนตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.มค. 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้