โรงเรียนโนนจานวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “ศรีนครเตาเกมส์” ประจำปี 2565

ด้วยตามที่กลุ่มเครือ

Read more

เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดย อบต.เมืองเตา

โรงเรียนโนนจานวิทยา

Read more