โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนมาบกราด

วันที่ 24 -25 สิงหาคม 2566 โรงเรียนโนนจานวิทยา ควบรวมโรงเรียนค่ายนุ่นโนนแคน นำโดยนายสมพร แข็งพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน และประธานเครือข่ายกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 สพป.มหาสารคาม เขต 2 จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมาบกราด อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 และร่วมกิจกรรมมุฑิตาจิตข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ปี 2566