โครงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในการป้องกันยาเสพติด โดย อบต.เมืองเตา

โรงเรียนโนนจานวิทยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในหัวข้อ "การป้องกันยาเสพติด" โดยได้รับเกียรติจาก นายบวร พิมพ์แพน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการ และให้โอวาทแก่นักเรียนระดับชั้น ป.6 - ม.3 และผู้เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนจาน และสถานีตำรวจภูธรราษฎร์เจริญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/m2DEDeCvtdsUMkpo7