กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนโนนจานวิทยาร่วมกับโรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนายสมพร แข็งพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนจานวิทยาเป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มเพื่อเป็นราชสักการะน้อมรำลึกถึงพระราชปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 4 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระราชปรีชาญาณรอบรู้ และมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่าง ๆ

โดยกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ประกอบไปด้วยหลายรายการทั้งสัปดาห์ เช่น การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์, การแข่งขันการเขียนเรียงความ หัวข้อ "โลกในอีกหนึ่งพันปีข้างหน้า", การแข่งขัน E-SPORT เป็นต้น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/oTCP8V9fMwjFtyKW6