ขอเชิญชวนเสื้อสีขาว ในวันจันทร์ที่ 26 มิ.ย. 66

โรงเรียนโนนจานวิทยา ขอเชิญชวนคณะครู บุคลากรโรงเรียน และประชาชน สวมเสื้อสีขาว ในวันจันทร์ที่ 26 มิ.ย. 66 "เพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2566