กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566
ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนโนนจานวิทยา ร่วมกับ โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน ได้ดำเนินการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนายสมพร แข็งพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี อีกทั้งคณะผู้นำหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน และคณะผู้ปกครองนักเรียนร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักในเรื่องความกตัญญูกตเวที ต่อผู้ให้กำเนิด มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การมอบทุนการศึกษา กิจกรรมรำถวายพระพร เป็นต้น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/dv8HVQjNerXYJ21h9