กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนโนนจานวิทยา จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง นำโดยผู้อำนวยการ สมพร แข็งพิลา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก สืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม ให้นักเรียนได้ศึกษาความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง โดยให้นักเรียนได้ใช้วัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์กระทงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้มีการประกวดกระทงที่มีความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์แต่ละช่วงชั้นอีกด้วย จากนั้นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนไปลอยกระทงที่ห้วยหว้า ต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/U17LStkuYJZebCpU8