กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2566

โรงเรียนโนนจานวิทยา ร่วมกับโรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน จัดกิจกรรมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายสมพร แข็งพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนจานวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/E48g3NB2ocnBF3P48