ขอเชิญร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต

กำหนดการงานแสดงมุทิตาจิตบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการโรงเรียนโนนจานวิทยา ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565
ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโนนจานวิทยา

เวลา 09.00 น.
ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้มาร่วมงานพร้อมกัน ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนฯ
เวลา 09.09 น.
– พิธีบายศรีสู่ขวัญ แสดงมุทิตาจิต
– รำบายศรีสู่ขวัญ
– พราหมณ์ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ เสนอประวัติผลงานของผู้เกษียณอายุราชการ
– ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกและกล่าวแสดงมุทิตาจิตแขกผู้มีเกียรติและผู้มาร่วมงานมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
– ประธานจัดงานแสดงมุทิตาจิต กล่าวขอบคุณ
– ผู้เกษียณอายุราชการกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและผู้มาร่วมงาน

เวลา 12.00 น.
– ทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร ชมการแสดงและรื่นเริงตามประเพณี

การแต่งกาย ผู้มาร่วมงานแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ