ขอขอบคุณ คุณเบญจมาศ พลอามาตย์

โรงเรียนโนนจานวิทยาขอขอบคุณ คุณเบญจมาศ พลอามาตย์ ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสีภายใน โนนจาน-ค่ายนุ่น เกมส์ ด้วยเครื่องดื่มสำหรับนักเรียน ในนามโรงเรียนโนนจานวิทยา ขอบคุณผู้สนับสนุน ณ โอกาสนี้ ขอให้ท่านประสพแต่ความสุข ความเจริญ