รายชื่อตัวแทนเข้าแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนโนนจานวิทยา

Read more

โรงเรียนโนนจานวิทยา ขอขอบคุณ คุณเรวัตร ดีล้ำ, คุณนกน้อย รัตนบุรม และคุณยุธมา หมวดสิงห์

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.

Read more

ซื้อของมือสองออนไลน์ ระวังกลายเป็นรับซื้อของโจร

เมื่อพูดถึงสินค้าแบร

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู 3 ท่าน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “แบบอย่างคุรุชน คนคุณธรรม”

โรงเรียนโนนจานวิทยาข

Read more