นักเรียนได้รับรางวัล “ระดับทอง” การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

โรงเรียนโนนจานวิทยา

Read more

ร่วมส่งแรงใจนักเรียนตัวแทนแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน “ระดับชาติ” ครั้งที่ 70

นักเรียนโรงเรียนโนนจ

Read more

ขอขอบคุณ “บริษัทอาหารและเครื่องดื่มร้อยเอ็ด จำกัด” มอบเงินบริจาคให้แก่โรงเรียนโนนจานวิทยา

โรงเรียนโนนจานวิทยาข

Read more

รายชื่อตัวแทนเข้าแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนโนนจานวิทยา

Read more