ประกาศหยุดเรียนวันที่ 31 ก.ค. 2566

มติคณะรัฐมนตรี (25 กรกฎาคม 2566) อนุมัติวันหยุดราชการพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดราชการติดต่อกันรวม 6 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 ถึงวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566