กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 มีนาคม 2566 โรงเรียนโนนจานวิทยา ร่วมกับโรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักเรียน ผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมตามความสมัครใจ โดยจุดหมายหลักคือการเข้าชมการแสดงในสวนสัตว์โคราช และเข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่งนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างรอบด้าน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/k4kh7Xvoc441iWac6