กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วยเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของ พระสุนทรโวหาร หรือที่รู้จักกันในนาม สุนทรภู่ ครูกวีของไทย ซึ่งถือว่าเป็นครูต้นแบบด้านการแต่งคำประพันธ์และกลอนบทละคร ซึ่งท่านนั้นได้สรรสร้างผลงานที่มีชื่อเสียงหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นพระอภัยมณีที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งด้านวรรณคดีของไทย กลอนนิราศ และนิทานพื้นบ้านอีกมากมาย ด้วยความสำคัญดังกล่าว
โรงเรียนโนนจานวิทยา และโรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน โดยนายผจญ พลรัตน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนจานวิทยา ประธานในพิธี และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของท่านสุนทรโวหาร ให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญด้านวรรณคดี วรรณกรรม การแต่งกลอน และความสำคัญของภาษาไทย โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การแข่งขันคัดลายมือ การแข่งขันวาดภาพระบายสี การแข่งขันแต่งกลอน การประกวดการแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดี เป็นต้น

กิจกรรมเหล่านี้ล้วน ส่งเสริม และพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยของนักเรียน และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ การกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากร และนักเรียนด้วยดี ต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้โอกาสนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/rhTQtdHZzwMSowUQ9