ขอขอบคุณ “บริษัทอาหารและเครื่องดื่มร้อยเอ็ด จำกัด” มอบเงินบริจาคให้แก่โรงเรียนโนนจานวิทยา

โรงเรียนโนนจานวิทยาขอขอบคุณ "บริษัทอาหารและเครื่องดื่มร้อยเอ็ด จำกัด" มอบเงินบริจาคให้แก่โรงเรียนโนนจานวิทยา เพื่อเป็นทุนสำหรับพัฒนาการศึกษาให้ดีสืบต่อไป