ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2565

โรงเรียนโนนจานวิทยา กำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทุกระดับชั้น เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทาง และหารือกิจกรรมต่างของทางโรงเรียน โดยมีท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมประชุม และรับผลการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียน ในวันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโนนจานวิทยา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/KEG7eLMRhqbF3bv97