กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โรงเรียนโนนจานวิทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนโนนจานวิทยา