การประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนโนนจานวิทยาได้รับเกียรติเป็นเจ้าของสถานที่ กิจกรรมการประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดย นายสมพร แข็งพิลา ประธานกลุ่มฯ 7 และประธานในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้

โดยกิจกรรมช่วงเช้า มีการประชุมหารือการพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆ, การดำเนินการงานมุฆิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2566, และการดำเนินงานด้านอื่นๆ และกิจกรรมในช่วงบ่ายมีการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ของคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาภายในกลุ่มฯ 7

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/y63TJYjhZ5jzh8RC7