รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพช่องปาก รพ.พยัคฆภูมิพิสัย

โรงเรียนโนนจานวิทยา นำโดยนายสมพร แข็งพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพช่องปากของนักเรียน จึงได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ของโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย เพื่อดำเนินการตามโครงการดังกล่าว และเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียนระดับชั้น อนุบาลปีที่ 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

คลิกที่นี้เพื่อรับชมวิดีทัศน์ประกอบการประเมิน