ค่าย Gifted สานฝันพี่ปันน้อง จากโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

วันที่ 15 กันยายน 2566 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ได้ให้การสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการจัดค่าย Gifted สานฝันพี่ปันน้อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนโนนจานวิทยา ควบรวมโรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน มีกิจกรรมมากมาย ทั้งกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมการเรียนโดยแบ่งเป็นฐานรายวิชาต่างๆ กิจกรรมจัดป้านนิเทศเพื่อการเรียนรู้ให้แก่น้องๆ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/N7kMVH6Hj7FnCPuSA