งานแสดมุฑิตาจิตต่อ นายเลื่อน จุฬารมณ์

โรงเรียนโนนจานวิทยาจัดงานแสดงมุทิตาจิตต่อ นายเลื่อน จุฬารมณ์ บุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 นำโดยนายสมพร แข็งพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนจานวิทยา ร่วมถึงคณะครู ผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 สพป.มค. 2 และคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมการแสดงมุฑิตาจิตในครั้งนี้ “มุทิตาคารวะ สุขเกษมวันเกษียณ”

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/yQMYJ8RUqkHveUBa9