เข้าร่วมกิจกรรมบุญบั้งไฟตำบลเมืองเตา

โรงเรียนโนนจานวิทยา นำโดย ผู้อำนวยการสมพร แข็งพิลา นำคณะบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมบุญบั้งไฟ ตำบลเมืองเตา โดยส่งนางรำ เข้ารวม จำนวน 15 คู่ และอื่นๆ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามต่อไป และเป็นรูปแบบการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนอีกรูปแบบหนึ่ง

ภาพกิจกรรม - https://photos.app.goo.gl/KCoFMFf7W4vBDTwL6