ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีวัดบ้านโนนจาน

ด้วยวัดบ้านโนนจาน ตลอดจนชาวบ้านโนนจาน ได้มีกำหนดจัดงานทำบุญตอนรับผ้าป่าสามัคคี โดยมีวัตถุประสงค์สร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ โรงเรียนโนนจานวิทยา นำโดยผู้อำนวยการ สมพร แข็งพิลา โดยมีครูผจญ พลรัตน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนโนนจานวิทยา บริจาคทุนทรัพย์ต้นดอกเงินจำนวน 1 ต้น ตามกำลังศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนา ในนามโรงเรียนโนนจานวิทยา ขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป