ประกวดวาดภาพออนไลน์ “Independent of thought”

MEDILLUS MDI KKU EXHIBITION 2022 ร่วมกับบริษัท สเต็ดเล่อร์ (ประเทศไทย) จํากัด
ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประกวดวาดภาพผ่านทางช่องทางออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “Independent of thought เสรีภาพทางความคิดที่คุณมีสิทธิ์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 32,000 บาท พร้อมของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
กิจกรรมการประกวดวาดภาพในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มีความถนัดทางด้านศิลปะ มีโอกาสแสดงความสามารถที่ตนเองมี สนับสนุนเสรีภาพทางความคิดของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เป็นเวทีสำหรับถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงมุมมองทางศิลปะและความคิดร่วมกันในสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ๆ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ซึ่งในปีนี้พิเศษกว่าที่เคย เพราะMEDILLUS MDI KKU EXHIBITION 2022 ร่วมกับบริษัท สเต็ดเล่อร์ (ประเทศไทย) จํากัด จัดการประกวดวาดภาพในรูปแบบออนไลน์ เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดในการจัดกิจกรรมด้านระยะทาง ด้วยการใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อถึงกันได้ทุกที่


🎨หากสนใจ ‘ประเภทเทคนิคสีน้ำ’
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 1-3
-นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 4-6


📍อ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่
https://forms.gle/ZBg5U9rUapr2gDvE6
🖊หากสนใจ ‘ประเภทเทคนิคดิจิทัล เพนท์ติ้ง’
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-บุคคลทั่วไป


📍อ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่
https://forms.gle/dw1XUM3Pv8APZMQ59
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 สิงหาคม 2565

>>รายละเอียดกิจกรรมทาง Facebook<<