เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีวันมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2563

เนื่องจากโรงเรียนโนนจานวิทยาได้มอบหมายให้เป็นตัวแทนของ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 สังกัด สพป. ม.ค. 2 นำโดยนายสมพร แข็งพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนจานวิทยา ได้นำกองลูกเสือโรงเรียนโนนจานวิทยาเข้าร่วมพิธีการดังกล่าว ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563