วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

        นายสมพร แข็งพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนจานวิทยา ประธานในพิธีเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนโนนจานวิทยา กล่าวว่า การจัดงานวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนโนนจานวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนโนนจานวิทยาจึงได้จัดกิจกรรมทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
        1) เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะแม่ของแผ่นดิน ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย
         2) เพื่อให้ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
         3) เพื่อให้คุณแม่ได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่พึงมีต่อลูกและครอบครัว
         4) เพื่อประกาศ เกียรติคุณ และเผยแพร่คุณความดีของแม่และลูกที่พึงปฏิบัติต่อกันให้ชุมชนได้รับรู้และยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี
         5) เพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติในเรื่องความกตัญญูกตเวทีที่แม่และลูกพึงปฏิบัติต่อกันให้คงอยู่สืบไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *