ขอแสดงความยินดีกับคุณครู 3 ท่าน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “แบบอย่างคุรุชน คนคุณธรรม”

โรงเรียนโนนจานวิทยาข

Read more

โรงเรียนโนนจานวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางอรอนงค์ จันทร์พิพัฒน์ ได้รับรางวัล”ชมเชย”(Best Practice) สพป.มค. 2

ตามที่ สำนักงานเขตพื

Read more