รับการแนะแนวศึกษาต่อจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชียอาคเนย์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชียอาคเนย์ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ได้ให้การแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น แก่นักเรียนรับดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโนนจานวิทยา เพื่อเป็นแนวทางสับหรับนักเรียนผู้ที่สนใจต่อไป