เตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็น กสศ หลอกโอนเงิน

ขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพทำการหลอกลวงนักเรียนทุนเสมอภาค โดยการส่งข้อความ(SMS) ไปยังเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของนักเรียน
โดยให้นักเรียนโอนเงินคืนไปยังบัญชีส่วนตัวของบุคคลนั้น และอ้างเหตุผลความจำเป็นต่างๆ เช่น โอนเงินเข้าบัญชีผิดพลาด และแจ้งข้อความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว เป็นต้น

ทาง กสศ ขอแจ้งว่า กสศ ไม่มีนโยบายเรียกเงินทุนเสมอภาคคืนจากนักเรียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้หากพบการกระทำดังกล่าวขอให้ใช้ความระมัดระวัง และอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด