เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน(กีฬาวอลเลย์บอล)

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคมได้รับการประสานจาก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดมหาสารคาม จึงจัดโครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน(กีฬาวอลเลย์บอล) ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

โรงเรียนโนนจานวิทยาเห็นความสำคัญด้านการกีฬา จึงนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมศึกษาพัฒนาทักษะด้านการกีฬา ตามวันเวลาดังกล่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/QvfZfbdb5DAWBDma7