เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566 โดย อบต.เมืองเตา

วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนโนนจานวิทยาร่วมกับโรงเรียนค่ายนุ่นโนนแคน นำโดย นายสมพร แข็งพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนจานวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนชั้นอนุบาล และประถมศึกษาเข้าร่วม โครงการจัดการส่งเสริมศักยภาพเด็ก ประจำปี 2566 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา โดยมีกิจกรรมการแสดงของเด็กหลายรายการ อีกทั้งกิจกรรมประกวดร้องเพลง เป็นต้น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/Rix4GF2Rnbnkxb9o7