เข้าร่วมกิจกรรมบุญบั้งไฟตำบลเมืองเตา ประจำปี 2566

โรงเรียนโนนจานวิทยา นำโดย ผู้อำนวยการสมพร แข็งพิลา นำคณะบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมบุญบั้งไฟ ตำบลเมืองเตา ร่วมกับชุมชนโซนใต้เมืองเตา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามต่อไป และเป็นรูปแบบการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนอีกรูปแบบหนึ่ง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/osPbA4tQD2NBZRnF8