มอบจักรยานให้กับนักเรียนที่มีการเรียนดี

โรงเรียนโนนจานวิทยา นำโดยผู้อำนวยการสมพร แข็งพิลา รับมอบจักรยาน จำนวน 1 คัน จากสำนักงานเหล่าสภากาชาด จังหวัดมหาสารคาม และได้นำมอบให้ เด็กชายนุรต เอ็นดู นักเรียนที่มีการเรียนดี มีความประพฤติดีฐานะยากจน และขาดแคลนพาหนะในการเดินทางมาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566