ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1/2566

โรงเรียนโนนจานวิทยา กำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทุกระดับชั้น เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทาง และหารือกิจกรรมต่างของทางโรงเรียน โดยมีท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมประชุม และรับผลการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียน ในวันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโนนจานวิทยา