การฝึกซ้อมฟ้อนรำบุญบั้งไฟชุมชนตำบลเมืองเตา

โรงเรียนโนนจานวิทยา นำโดยนายสมพร แข็งพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติเป็นเจ้าของสถานที่การฝึกซ้อมฟ้อนรำบุญบั้งไฟชุมชนตำบลเมืองเตา เพื่อให้เกิดทักษะ และความพร้อมเพรียงในวันงานบุญบั้งไฟประจำปี 2566

ฝึกสอนนักเรียนต้นแบบโดย: คุณครูวีรินทร์ ชูทรัยพ์ทวีกุล
นักเรียนต้นแบบ: ด.ญ.นัทชนก กาฬเนตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ด.ญ.ศศิวิมล วงค์วังจันทร์ นักเรียนชั้น ม.2