กีฬาสีภายใน โนนจาน-ค่ายนุ่นเกมส์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนโนนจานวิทยา ร่วมกับโรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน จัดงานกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีนายบวร พิมพ์แพน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกรีฑา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน รวมถึงการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างนักเรียนชั้น ม.ต้น และนักเรียนชั้นอื่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่และน้อง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม(จะมีการอัพเดทภาพถึงวันที่ 26 พ.ย. 65): https://photos.app.goo.gl/5ofBTh3CDkKAgnBh8