โรงเรียนโนนจานวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “ศรีนครเตาเกมส์” ประจำปี 2565

ด้วยตามที่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2565 "ศรีนครเตาเกมส์" เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม ณ โรงเรียนบ้านสระบาก และโรงเรียนโนนจานวิทยา ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ นำโดย นายสมพร แข็งพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนจานวิทยา และคณะครู และผลการแข่งขัน มีดังนี้


1.มินิฟุตบอล7 คน ระดับอนุบาล ได้รับรางวัลรองชะเลิศอันดับ1
2. ฟุตบอลหญิงป. 4-6 ได้รับรางวัลรองชะเลิศอันดับ 1
3. ฟุตบอลชาย ระดับชั้น มัธยมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
4. ฟุตซอล ชายและหญิงป. 1-3 ได้รับรางวัลอันดับ 3 ร่วม
5. ฟุตซอลหญิง ป. 4-6 ได้รับ รางวัลชนะเลิศ
6. ฟุตซอลชาย ระดับชั้นมัธยม ได้รับรางวัล อันดับ3
7. วอลเลย์บอล ชายและหญิง ระดับชั้นมัธยมได้รับ รางวัลชนะเลิศ
8. เซปัคตะกร้อ ชาย ระดับมัธยม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
9. เซปัคตะกร้อ หญิง ระดับชั้นมัธยมได้รับ รางวัลชนะเลิศ
10. เปตอง หญิง ป. 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
11. เปตอง ชายระดับชั้นมัธยม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
12. เปตอง หญิงระดับชั้นมัธยม ได้รับ รางวัลชนะเลิศ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/V46r9gMJM9Bscm6F7