เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดย อบต.เมืองเตา

โรงเรียนโนนจานวิทยา โดยคณะครูระดับชั้นมัธยม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในที่สาธารณะโนนหนามแท่ง บ้านผักสั่ง หมู่ 8 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นโดย อบต.เมืองเตา